Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för gladahudikteatern.se

Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur gladahudikteatern.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
Det är Hudiksvalls kommun som står bakom den här webbplatsen och vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker gladahudikteatern.se. Vi vill att kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Gladahudikteatern.se är delvis förenlig med nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Otillgängliga delar beskrivs delvis nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gladahudikteatern.se som inte är tillgängligt för dig, kontakta oss genom att:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så får vi veta att problemet finns.

Du kan rapportera brister antingen genom att använda skicka e-post till: info@gladahudikteatern.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det. 

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Bristande förenlighet med lagkravet

Tillgänglighetsbrister på gladahudikteatern.se

– 1.1.1 (A) Vissa dekorativa bilder har textalternativ. Det finns bilder som inte stämmer överens med vad bilden visar.
– 1.2.1 (A) Det finns filmer som inte erbjuder annan presentation än just filmen med inspelat ljud.
– 1.2.2 (A), 1.2.5 (AA) Vi textar numera i stort sett all film vi publicerar på gladahudikteatern.se, men vår webbplats har också en del gamla filmer som inte uppfyller tillgänglighetskraven.
– 1.3.1 (A) Det finns formulär som inte har kopplade label-element. Det kan saknas WAI-ARIA för sådant som inte uttrycks med vanlig html-kod.
– 1.4.3 (AA) Det finns vissa bilder som har överliggande text i samma färg som bakgrunden på bilden.
– 1.4.5 (AA) Det kan finns vissa bilder som innehåller avbildad.
– 1.4.11 (AA) Det finns vissa gränssnittskomponenter som kan ha låg kontrast.
– 2.4.1 (A) Det saknas WAI-ARIA landmark roles på vissa element.
– 2.4.7 (AA) På vissa element kan det vara svårt att se när de är i fokus.
– 3.1.2 (AA) Sidan är uppbyggd på svenska, och vissa utvalda delar är manuellt översatta till andra språk. Där visas sidans aktuella språk fortfarande som svenska. Dessutom används Googles automatiska tjänst för översättning, då visas inte nåt annat än sidan huvudspråk heller.
– 3.3.1 (A) I footer finns det ett formulärfält som saknar tydlig etikett.
– 3.2.3 (AA) Sidan presenterar olika grafiskt innehåll, och således har knappar och vissa grafiska element olika former och färger beroende på vilket typ av objekt som besöks.
– 3.3.2 (A) Det kan finnas formulärfält där etiketten inte är klickbar.
– 4.1.1 (A) Mallar för gladahudikteatern.se bör ses över av ledning.

Plan för att åtgärda bristerna på gladahudikteatern.se

Ovan brister planeras att åtgärdas löpande under tredje kvartalet 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder webbpubliceringsverktyget WordPress som innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll vilket ger en viss automatisk tillgänglighetskontrol.
Vår leverantör har gjort en tillgänglighetsgranskning av gladahudikteatern.se. Tillgänglighetsgranskningen är gjord utifrån punkterna i WCAG 2.1 nivå AA.
Analysverktyg som använts i test:

  • Accessibility Insights
  • WAVE

Senaste bedömningen gjordes 2022-11-16.

Uppdatering av tillgänglighetsredogörelse

2022-11-17

0
    0
    Din kundvagn
    Din kundvagn är tomÅtervänd till Shop