Glada Hudik-teatern gör skillnad på andra sidan Östersjön

Vi tar inget ansvar över de översättningar som görs via Googles tjänst Google Translate.

EnglishLatvianMacedonianSwedish

januari 20, 2020

Värdet av att vi alla är olika är centralt när Glada Hudik-teatern hjälper skolbarn i Lettland till nya insikter. Sedan 2017 driver Glada hudik-teatern projektet Barn föds inte med fördomar på andra sidan Östersjön.
Genom mänskliga möten, filmer och föreläsningar får elever i mellanstadieåldern veta mer om hur det kan vara att leva med funktionsnedsättning.

I veckan hölls en konferens om Glada Hudik-teaterns projekt Barn föds inte med fördomar på Splendid Palace i Riga i Lettland. Projektet Barn föds inte med fördomar startades i Lettland 2017. 16 skolor i Lettland har deltagit i skolprojektet.  Barn föds inte med fördomar stöds av Svenska institutet med målet att stödja en integrering i samhället av utsatta grupper i Östersjöregionen. Projektet har även igångsatts i Nordmakedonien. Vi har etablerat samarbete med dagcentret “Cerību tilts” i Riga, med en lokal koordinator som driver projektet på plats samt sex föreläsare från dagcentret som åker runt i skolorna och håller föreläsningar om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Vid konferensen visades flera filmer som spelats in om dessa personer och deras liv och som används inom skolprojektet.

Pär Johansson, Glada Hudik-teaterns grundare och verksamhetsledare, gjorde en bejublad inspirerande presentation. Under kvällen visades filmen Hur många lingon finns det i världen? Dessutom deltog dagliga verksamheter från Hudiksvalls kommun som arbetar med personer med intellektuella funktionshinder.

Konferensen var ett samarbete med Glada Hudik-teatern, dagcentret “Cerību tilts”, svenska ambassaden i Riga och Velki Fondation. 500 personer, lärare, dagliga verksamheter, föreningar som arbetar med frågor rörande funktionshinder deltog i konferensen. I samband med konferensen hölls en workshop av Glada Hudik-teaterns dramapedagog Johan Svangren på autismföreningen i Riga.

Konferensen leddes av den kända lettiska journalisten Ansis Bogustovs. Sveriges ambassadör Annika Jagander höll ett välkomsttal och underströk vikten av projektet som en del av arbetet om mänskliga rättigheter. Pia Andersson, enhetschef på Hudiksvalls kommun gav en presentation och bakgrundsinformation om Glada Hudik-teaterns arbete och projektet. Kvällen avslutades med ett mingel. RB Cafe Sia som har anställda med funktionshinder fick ansvaret för kaffepauser under konferensen. Målet är att utveckla samarbetet med näringslivet för att vidga möjligheten till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning i Lettland. Ett längre inslag om projektet gjordes i en nyhetssändning i LTV, den lettiska statliga televisionen.

Se TV-inslaget 

– Reformen om avinstitutionalisering genomförs fortfarande i Lettland. Projektet Barn föds inte med fördomar kommer att gagna integrationsprocessen för personer med funktionsvariationer samt främja det lettiska arbetet med inkluderande utbildning som är högaktuellt i landet, berättar Anuki Sturua, internationell projektledare på Glada Hudik-teatern.

Barn föds inte med fördomar är ett projekt som Glada Hudik-teatern driver om mänskliga rättigheter, utanförskap och olikheter. Barn föds inte med fördomar vänder sig till elever i årskurs 4-6. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika. Det handlar om att lära sig att acceptera och uppskatta att vi är olika. Projektets syfte är att öka barnens tolerans för olikheter och deras förståelse för och kunskap om personer med utvecklingsstörning och andra grupper i samhället som ses som avvikande och riskerar utanförskap.

Ett andra syfte är också att vid sidan om skolarbetet öka medvetandet och sprida kunskap om personer med intellektuell funktionsnedsättning generellt i olika samhällskretsar, genom att anordna aktiviteter, arrangemang, uppmärksamma och främja frågor om inkluderande utbildning och integrering av ovan nämnda grupper i samhället.

Glada Hudik-teaterns projekt ”Barn föds inte med fördomar” har blivit en stor framgång i Sverige. Omkring 50 000 barn har deltagit i Sverige och resultaten är fantastiska. Det första landet som vi exporterar ”Barn föds inte med fördomar” till är just Lettland. Projektets arbetsmaterial består av åtta steg innehållande filmer och olika skriftliga och muntliga uppgifter som genomförs i klassrummet i klassens egen takt. Eleverna i Lettland jobbar bland med olika frågeställningar om allas lika värde, skapar en egen klasskonvention och skriver uppsats på temat ”Om jag fick bestämma för en dag”. Ett viktigt inslag är också mötet med föreläsarna med funktionsvariationer från en dagcentergrupp från Riga.

Du kanske också gillar…

Din varukorg